Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hansas Pėteraitis

Hansas Peteraitis, ūkininkas, Viliaus Pėteraičio brolis.

Pteraitis Hansas, Peteraitis 1933 IX 4Vaidauguose (Budelkiemio vls., Klaipėdos aps.), ūkininkas. Viliaus Pėteraičio brolis. 1949 baigė Klaipėdos amatų mokyklą, pagal siuntimą dirbo staliumi Murmanske, tarnavo sovietinėje kariuomenėje Archangelske. Nuo 1958 dirbo sovietinio ūkio statybose Alkos kaime, gyvulių fermoje laukininkystės brigadininku. Vertėsi bitininkyste. Su žmona Gerda Griciūte-Peteraitiene užaugino 3 sūnus: Viktorą, Edvardą, Robertą. Išsaugojo uošvių seną sodybą Alkoje.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Gerda ir Hansas Peteraičiai savo kieme, 2004

Iliustracija: Hansas Peteraitis tvarko bičių korius, apie 1993

Iliustracija: Hanso Peteraičio (ketvirtas) motina Katrina, uošviai Marta ir Jurgis Griniai bei žmona Gerda ir sūnus Viktoras Alkos kaime prie Grinių senosios sodybos, 1958 / Iš Hanso Peteraičio šeimos albumo