Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hans Joannes Lufft

Hansas Joanesas Luftas, XVI a. vokiečių spaustuvininkas.

Lufft Hans Joannes (Hansas Joanesas Luftas) 1495 1584 IX 1, vokiečių spaustuvininkas. Nuo 1523 Wittenberge spausdino Martyno Liuterio ir kitų protestantų raštus. 1525 išspausdino religinę knygą gal net 3 kalbomis: lyvių, latvių ir estų. 1534 išspausdino M. Liuterio verstos Biblijos visą pirmąjį leidimą. Iš viso išspausdinta 41 Biblijos, 9 Postilės, 13 maldaknygės, 17 Naujojo Testamento leidimų. Jis vadintas Biblijos spaustuvininku. 1549 pakviestas Prūsijos kunigaikščio Albrechto, Lufftas iš Nürnbergo atvyko į Karaliaučių. 1549 V 29 kunigaikštis suteikė lėšų ir privilegiją, leidusią Lufftui steigti spaustuvę Karaliaučiuje, taip pat turėti monopolines teises knygų rinkoje. Tai buvo pirmasis spaustuvininkui skirtas toks dokumentas. Jis draudė iš kitur įvežti tai, ką Karaliaučiuje buvo išspausdinęs spaustuvės savininkas. Pažeidėjui grėsė knygų konfiskavimas ir bausmė. Lufftas pasirašė sutartį su Karaliaučiaus universitetu dėl akademinių leidinių spausdinimo. Nutarta, kad universitetas neturės teisės cenzūruoti Luffto leidinių, spaudinius tvirtins kunigaikštis. Tokia privilegija Prūsijoje suteikta pirmą kartą. Luffto veikla ekonomiškai ribota: kainas nustatinėjo pats Albrechtas. Lufftas daugiausia spausdino protestantų poleminių raštų lotynų ir vokiečių kalbomis (53 pavadinimų). Vėliau Lufftas savo atstovu Karaliaučiuje paskyrė mirusios dukters vyrą. Šis vedė Andreaso Osianderio dukterį, norėjo panaudoti spaustuvę savo tikslams. Luffto spaustuvės filialas Karaliaučiuje veikė iki 1553 (Lufftas dar minėtas 1555). Luffto veikla Prūsijoje nebuvo sėkminga, spaustuvę teko parduoti. Wittenberge Lufftas toliau spausdino knygas ir ėjo svarbias valdžios pareigas.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 65, 66, 77, 78, 95; Der redliche Ostpreuße, 1992, S. 90–103; LE.

Iliustracija: Karaliaučiaus spaustuvininkas Hansas Lufftas

Iliustracija: Karaliaučiaus spaustuvininko Hanso Luffto spausdintos knygos antraštinis lapas, 1551

Iliustracija: Hanso Luffto antspaudas