Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hans Erhardt Knobloch

Viešvilės istorijos tyrėjas.

Knobloch Hans Erhardt, von 1921 III 6 Tilžėje, Viešvilės istorijos tyrėjas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Užaugo tėvų dvare Ridekalnyje (vok. Riedelsberg), prie Viešvilės. Lankė mokyklą Viešvilėje, 1938 baigė gimnaziją Tilžėje. Matydavo Vydūną, pažinojo Jagomastus. Metus atliko techninę praktiką Tilžės celiuliozės fabrike. Studijavo elektrotechniką Vokietijoje. 1939 vasarą ir rudenį atliko darbo tarnybą (vok. Arbeitsdienst) Pakalnės apskrityje, prie Gastų. Dalyvavo Antrajame pasauliniame kare: kariavo Rytų fronte iki pat Čečėnijos; 1944 vykdė užduotis Eitkūnuose, Stalupėnuose, Gumbinėje, Nemerkiemyje. Pabėgęs iš karo nelaisvės, 1946 baigė studijas Berlyno Charlottenburgo universitete. Iki 1986 ėjo aukštas pareigas AEG ir kitose firmose Vokietijoje, buvo Vakarų Berlyno metro technikos vadovas. Išėjęs į pensiją, atsidėjo Viešvilės istorijos tyrinėjimams. Vokietijos archyvuose surinko gausios medžiagos apie gimtinę, aptiko senąją bažnytinę Viešvilės kroniką (1553–1939). Parengė daugiatomį rankraštį Viešvilės kroniką (2002 baigtas VI t.), kur sukaupta daugybė žinių apie tenykščius žmones, įvairias institucijas, gyvenseną ir kita. Nuo 1992 lankosi Viešvilėje, visokeriopai remia vietos žmones.

Marija Purvinienė

Martynas Purvinas