Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Michael Guise

Johanas Michaelis Giūzė, XVIII–XIX a. topografas.

Guise Johann Michael (Johanas Michaelis Gizė) 1796 II 26 1861 VI 7, topografas. Pirmasis Prūsijos piliakalnių ir karinių įtvirtinimų tyrinėtojas. 1826–1828 vadovavo karinio Prūsijos žemėlapio sudarymo darbams. Ypač domėjosi senaisiais kariniais įtvirtinimais, Kryžiuočių ordino pilimis bei piliakalniais. Sudarė apie 300 piliakalnių planus ir aprašymus. Iki Antrojo pasaulinio karo jo sudaryta Rytprūsių piliakalnių kartoteka buvo saugoma Prussia muziejuje ir dažnai cituojama.

Valdemaras Šimėnas