Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hanau stovyklos lietuvininkai

Hanau karo pabėgėlių stovykloje pokariu įkurdinti lietuvininkai.

Hãnau stovỹklos lietùvininkai. Hanau – miestas Vokietijoje, prie Maino ir Kinzigo upių santakos. Nuo 1945 nemažai lietuvininkų apsigyveno Hanau stovykloje. Jonas Grigolaitis, knygos Nacių pragare autorius, buvo stovyklos komiteto pirmininkas. Mokytojas M. Kleinaitis vadovavo pradžios mokyklai. Kunigas S. Neumannas rūpinosi evangelikų reikalais. Hanau stovyklos lietuvininkai ir bičiuliai ir bičiuliai materialiai rėmė „Keleivį“ ir Mažosios Lietuvos Tarybą.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Vydūnas (viduryje) tarp Hanau stovyklos lietuvių, 1947 VII 15 / Iš žurnalo „Lietuvos pajūris“ 1988, nr. 72

Iliustracija: Sovietinės okupacijos ir trėmimų minėjimas Hanau stovykloje, 1948 / Iš LE