Mažosios Lietuvos
enciklopedija

gyventojų migracija 1871–1914

gyventojų kėlimasis iš kaimų į miestus.

gyvéntojų migrãcija 1871–1914. 1871 suvienijus Vokietiją, sparčiai pradėjo plėstis jos pramonė, ypač vakarinėje dalyje prie Reino. Tenykščio fabriko darbininkas uždirbdavo daugiau nei sunkiai vargstantis mažažemis ūkininkas. Todėl vis daugiau jaunų žmonių iš Mažosios Lietuvos vykdavo uždarbiauti prie Reino ir kitur, ten įsitvirtindavo ir suvokietėdavo. Gyventojų migraciją skatino ir Otto von Bismarcko politika, siekimas sparčiau sujungti visas provincijas, germanizuoti tautines mažumas. Tokiu jaunimo bėgimu (vok. Landflucht) į vokiškus miestus skundėsi XIX ir XX a. sandūroje Mažosios Lietuvos veikėjai.

Dar skaitykite emigracija.