Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gustav Hermann Micks

Gustavas Hermanas Mikas, XIX a. statybininkas.

Micks (Mkas) Gustav Hermann (1825 XII 24 Karaliaučiuje 1883 VIII 11 Fröttstadte, Vokietija), statybininkas. Nuo 1844 Karaliaučiaus universitete studijavo matematiką, vėliau Berlyno Bauakademie [statybos akademija] hidrotechniką ir geležinkelių statybą. Ėjo įvairias pareigas Rytprūsių geležinkelio įmonėse, vėliau persikėlė į Tiuringiją.

L: Altpreußische Biographie. Bd. IV. Marburg / Lahn, 1995, S. 1259.