Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gumbinės lietuvių draugija

1993 įsteigta lietuvių kultūrinė draugija Gumbinėje (Guseve).

Gumbnės lietùvių draugijà įsteigta 1993 Gumbinėje (rus. Gusev). 2000 buvo 50 narių. Pirmininkai: Valentinas Protasevičius, nuo 1997 Elena Galdikienė. Ji vadovauja folkloro ansambliui Nadruva (veikia nuo 1994). 1994, 1998 ansamblis dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Surengė keliasdešimt koncertų Karaliaučiaus krašto ir Lietuvos visuomenei. Tautinius drabužius padėjo įsigyti Lietuvos Respublikos Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas. Nuo 1990 su pertraukomis veikia lietuvių sekmadieninė mokykla (mokytojas Arūnas Urbaitis). 1999 suburtas vaikų folkloro ansamblis Nadruvėlė, vadovas muzikos mokytojas Algirdas Karmilavičius. Rengiamos katalikų lietuviškos pamaldos.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Gumbinės folkloro ansamblio „Nadruva“ jaunimo grupė, vadovė Elena Galdikienė, 1999

Iliustracija: Gumbinės vaikų folkloro ansamblis „Nadruvėlė“, vadovas Algirdas Karmilavičius (su akordeonu), 2000