Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Elena Galdikienė

Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros veikėja.

Galdikenė Elena 1926 II 16Marijampolėje, Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros veikėja. Baigusi Alytaus žemės ūkio mokyklą, 1955 apsigyveno Karaliaučiaus krašte; dirbo įvairiose Gumbinės (rus. Gusev) miesto gamyklose darbininke. Nuo 1984 pensininkė. Dalyvavo lietuvių kultūros, katalikų parapijos veikloje. Nuo 1993 vadovavo folkloro ansambliui „Nadruva“. Nuo 1997 buvo Gumbinės lietuvių kultūros draugijos pirmininkė.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Elena Galdikienė, 1976