Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Deputationscollegium in Lithauen

Lietuvos deputacijos atstovų kolegija, įstaiga Lietuvos provincijai valdyti.

Deputationscollegium in Lithauen (Lietuvos deputacijos atstovų kolegija), įstaiga Lietuvos provincijai (Klaipėdos, Tilžės, Ragainės ir Įsruties apskritims) valdyti. 1724 Gumbinėje įsteigta per vokiečių kolonizaciją vietoj Prūsijos lietuvių valsčių rūmų (vok. Preussische litauische Amtskammer, centras Tilžėje), kurie administravo Lietuvos provincijos ir dalį Mozūrijos valsčių. Deputationscollegium in Lithauen buvo pavaldi Karaliaučiaus karo ir domenų rūmams (įsteigti 1723). Abiejoms įstaigoms iš Karaliaučiaus vadovavo ministras K. Waldburgas. Kolonizacijai baigiantis, 1736 Deputationscollegium in Lithauen Gumbinėje buvo perorganizuota į visiškai nuo Karaliaučiaus valdžios nepriklausomą įstaigą Gumbinės karo ir domenų rūmus (vadovas A. Blümenthalis).

Algirdas Matulevičius