Mažosios Lietuvos
enciklopedija

guldytuvės

gultuvės, lietuvių tradicinių vestuvių apeiga – jaunųjų suguldymas.

guldytùvės, gultùvės, lietuvių tradicinių vestuvių apeiga – jaunųjų suguldymas. Viena reikšmingiausių apeigų, simbolizavusi vestuvių kulminaciją. Pirmųjų išsamesnių žinių apie guldytuves XVII a. pabaigoje pateikia Theodoras Lepneris ir Matas Pretorijus. Jaunieji, nepaisant metų laiko, būdavo guldomi klėtyje ar nekūrenamoje kamaroje. Lovą marčios kraitine patalyne paklodavo jaunojo sesuo, motina, jaunosios svočia ar kraitį atlydėję jaunosios pabroliai. Jaunuosius, lydimus muzikantų, vestuvių svečių, gulti vesdavo piršlys, svočia, jaunojo motina. Guldytuvių apeiga būdavo atliekama jaunojo namuose. Jaunuosius suguldžius, Mažojoje Lietuvoje XVII a. pabaigoje būdavo sudraskomas ir sulaužomas marčią parvežęs specialus vežimas palagas.

Angelė Vyšniauskaitė