Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bernardas Buntinas

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, vandens sporto entuziastas.

Buntinas Bernardas 1904 VI 21Žardėje (Klaipėdos aps.) 1966 VI 13Čikagoje (JAV), Mikelio Buntino (jaunesniojo) ir Urtės sūnus. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, lietuviško jachtklubo Klaipėdoje pirmininkas, vienas iš 1935 Klaipėdoje įkurtos Buriavimo mokyklos vadovų. (šioje mokykloje buvo apmokyta keliasdešimt jaunuolių, daugiausia jūrų skautų). Nepriklausomos Lietuvos vandens sporto entuziastas, jachta apiplaukęs Baltijos ir Šiaurės jūrą ir tarptautinėse regatose garsinęs Lietuvą (1935 dalyvavo Švedijos jachtklubo Faeresunde surengtoje tarptautinėje regatoje kaip jachtos vadovas). Po Antrojo pasaulinio karo atvyko į Torontą (Kanada), kur aktyviai įsitraukė į lietuvių išeivijos visuomeninę veiklą, buvo lietuvių evangelikų liuteronų Vilties parapijos pirmininkas, jūrų skautų rėmėjas. Jam nemažai talkino jo žmona Grita Buntinienė. Užaugino sūnų Arvydą Buntiną. Palaidotas Toronte, Šv. Jono lietuvių kapinėse, Kanadoje.