Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gražina Marija Anysaitė-Slavėnienė

Gražina Marija Slavėnienė, kalbininkė, kultūros istorikė, mažlietuvių išeivijos veikėja.

Anysáitė-Slavnienė Gražina Marija 1933 II 13Hamburge (Vokietija), kalbininkė, kultūros istorikė. Humanitarinių mokslų dr. (1976). Martyno Anyso ir Valerijos Anysienės-Bielskytės duktė. Po Antrojos pasaulinio karo su tėvais emigravo į Kanadą, vėliau apsigyveno JAV. Nuo 1966 su vyru istoriku Juliumi Slavėnu gyvena Buffale.

Studijavo istoriją, kalbas ir taikomąją lingvistiką, kalbų dėstymo ir vertimo teoriją. Germanistikos lyginamosios literatūros bei kultūros istorijos studijas pradėjo Pensilvanijos universitete, Filadelfijoje, baigė Niujorko valstijos universitetą Buffale (dr.), jame dėstė. Bendradarbiauja lietuviškoje spaudoje; parašė mokslinių ir žurnalistinių straipsnių, paskelbė vertimų. Redagavo Martyno Anyso atsiminimų knygą Kovos dėl Klaipėdos (1979), parengė Lietuvos protestantų Bažnyčios istoriją. Verčia lietuvių poeziją. Dalyvauja lietuvių visuomeniniame gyvenime. Veikė skautuose: paskautininkė, Toronto jūrų skaučių laivo Vandenė vadė. Su J. Slavėnu dalyvavo kuriant Baltistikos studijų bendriją, 1990 – Vakarų Niujorko Baltų tarybą. JAV Lietuvių bendruomenės Buffalo skyriaus pirmininkė. Atstovavo lietuviams Buffalo tarptautiniame institute. Dalyvavo etninių ir ekumeninių organizacijų veikloje. Universitetų profesorių unijoje atstovavo diskriminuotųjų mažumų interesams.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Gražina Marija Slavėnienė