Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Grauminės Tydekai

lietuvininkų giminė.

Graũminės Tydeka. M. R. Tydeckso omama (motinos motina) Annikė Laukžemienė-Rokšpreikšiki gimė Šlapšilėje, jaunystėje liko našlė su 2 sūnumis ir 3 dukterimis. Omama buvo ryžtinga, ir senatvėje tvarkė namus, virė valgį, o mama prižiūrėjo gyvulius, laukus ir daržus. Omama skirdavo savo mažą rentę (pensiją) M. R. Tydeckso mokslams gimnazijoje. Tetos Annė Podienė ir Urtė Szieliene (Žylienė). Pastaroji gyveno Nemirsetoje. Urtės Žylienės vyras buvo Georgas (Jurgis) Szielis, žvejys, dirbo skęstančių jūrininkų gelbėjimo bendrovėje. Žyliai priimdavo vasarotojus iš Berlyno ir Karaliaučiaus ir tokiu būdu užsidirbdavo pinigų. Žylių ūkis buvo tarp kopų, prie pajūrio.

L: Tydekas M R. Žvilgsnis atgal // Lietuvininkų žodis. K., 1995.