Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Govartai

Trakininkai, bažnytkaimis Pakalnės apskrityje.

Govartai, Trakininkai (vok. Gowarten arba Trakeningken; rus. Dzeržinskoje), bažnytkaimis Pakalnės apskrityje, 7,5 km į rytus nuo Skaisgirių. Dar 1877 vietovė vadinama abiem vardais (vok. Gowarten-Trakeningken, liet. Govartai, Trakininkai). Bažnytinės statistikos duomenimis, 1912 Govartų parapijoje iš 1800 parapijiečių 250 buvo lietuvininkai. Prie Govartų 1828 prijungti Pareisgiriai ir Paos-Visbarai. Nuo 1722 Govartuose veikė mokykla, paskutiniais metais triklasė, kurią lankė 120 mokinių. 1880–1905 jos mokytojas buvo lietuvių kilmės W. Mikloweit, 1905–1921 F. Buttkus ir 1932–1944 O. Kniest. 1939 seniūnijoje buvo 333 gyventojai. Govartuose buvo užeigos namai prie vieškelio, 4 vėjo malūnai, 45 viensėdžiai – įvairaus dydžio sodybos. Sovietmečiu perstatytoje Govartų bažnytėlėje įrengtas laisvalaikio klubas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Govartų triklasė mokykla, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo