Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Govartų parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Govartuose ir jo bendruomenė.

Govartų parãpija. Sudaryta 1903, nuo Skaisgirių bendruomenės atskyrus keliolika jos kaimų. Pastoracinį darbą ėmė organizuoti dvasininkas lietuvis Karlas Rebežys, tačiau lietuviškai kalbančiųjų tuokart jau buvo mažiau nei trečdalis. 1912 jų užrašyta 250 (apie 13% parapijiečių), 1921 – vos 20. Laikyti jiems pamaldas 3–4 kartus per metus atvykdavo Skaisgirių kunigas K. Wessoleckas. Pastatydinti Govartų bažnyčią iki Pirmojo pasaulinio karo nespėta, ji sumūryta tik 1922.

Albertas Juška