Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gottlob Ferdinand Schichau

Gotlobas Ferdinandas Šichau, XIX a. Rytprūsių pramonininkas.

Schichau Gottlob Ferdinand (Gotlobas Ferdinandas Šchau) 1814 I 30Elbinge 1896 I 23 ten pat), Rytprūsių pramonininkas. Gimė amatininko šeimoje, mokykloje mokėsi šaltkalvio amato. Išryškėjus gabumams tęsė laisvas studijas Berlyno karališkajame amatų institute. Baigęs jas išvyko į to meto industrinius centrus Anglijoje ir Reino krašte. 1837 Elbinge įkūrė mašinų statybos įmonę. 1854 įsigijo laivų statyklą, 1870 pastatė lokomotyvų fabriką, 1892 laivų statyklą Dancige; Schichau įsigijo taisyklą ir doko įmonę Piliavoje. Jo įmonėse dirbo apie 4000 žmonių. Iki XIX a. pabaigos jo įmonėse buvo pagaminta apie 1650 garo mašinų, 1850 garo katilų, 50 garo žemkasių, 800 garvežių ir 500 prekybos laivų. Schichau įmonės statė apie 40% visų karo laivų (statyti torpediniai laivai Rusijai, Turkijai, Italijai, Austrijai-Vengrijai, Norvegijai, Kinijai, Brazilijai, Japonijai ir JAV). Įsteigė savo įmonių darbuotojams ligonių ir pensijų kasas, statė darbininkų gyvenvietes ir tarnybinius butus.

Iliustracija: Gottlobas Ferdinandas Schichau