Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Globa“, 2

moterų labdaros draugija Klaipėdoje.

„Globà“, 2, moterų labdaros draugija. Veikė Klaipėdoje 1928–1939. Steigėjos: M. Mašiotienė, V. Varnienė, J. Kolokšienė, E. Pladienė. „Globa“ siekė šelpti pavargėlius, neturtinguosius, ligonius, juos globoti. Draugija šelpė maistu, drabužiais, avalyne, pinigais. Darbininkėms organizuodavo rankdarbių kursus, kad jos pačios galėtų užsidirbti pragyvenimui. „Globa“ išlaikė varguomenės valgyklą (joje bedarbiai maitinti nemokamai) ir vaikų darželį. Rūpinosi našlaičiais, parūpindavo jiems vietas beturčių vaikų prieglaudoje, ligoniams – kelialapius į sanatorijas. „Globos“ lėšos – turtingų žmonių aukos, pajamos iš kultūrinių renginių (viešos paskaitos, vakarai, koncertai, kaukių baliai). Surinktos lėšos buvo kaupiamos „Globos“ labdaros fonde. Tai pirmoji Klaipėdos krašto draugija, pradėjusi minėti Motinos dieną. Tą dieną „Globos“ narės lankė ir vaišino neturtingas motinas. Draugija rengė moterų seklyčias. Čia moterys mokėsi buto puošybos lietuviškais audiniais, rankdarbiais, tautine atributika. „Globa“ prisidėjo prie Klaipėdos krašto lietuvybės išlaikymo ir puoselėjimo. Draugijos pirmininkės: M. Mašiotienė (1928–1930), V. Varnienė (1930–1931), M. Merkienė (1931–1932), S. Liormanienė (1932–1933, 1934–1937) ir E. Dulaitienė (1933–1934). Garbės narės M. Mašiotienė, A. Zauniūtė, V. Landsbergienė, B. Galvanauskienė. S. Liormanienė ir S. Žemaitienė buvo apdovanotos Gedimino IV laipsnio ordinais.

L: Aukuras. Klaipėda. 1937, p. 166–167.

Vilius Ašmys

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Klaipėdos moterų labdaros draugijos „Globa“ valdyba, 1933. Iš kairės antra V. Varnienė, trečia S. Liormanienė, šešta F. Gabrėnienė / Iš Birutės Gabrėnaitės-Šipylienės albumo