Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Girmavos svita

ordoviko sistemos viduriniojo skyriaus gelmių sluoksniai Karaliaučiaus krašto Livonijos stratigrafinės facinės zonos Notangos įlinkio ašinėje dalyje.

Girmavõs svità, ordoviko sistemos viduriniojo skyriaus gelmių sluoksniai Karaliaučiaus krašto Livonijos stratigrafinės facinės zonos Notangos įlinkio ašinėje dalyje. Girmavos svitą 1991 išskyrė J. Laškovas ir J. Paškevičius. Pavadinta Girmavos bažnytkaimio vardu. Stratotipas – Toravos-1 (rus. Vladimirovo) gręžinyje, 2301–2303,6 m gylyje. Sudaryta iš žalsvai pilkų molingų mergelių ir argilitų.

Nijolė Sidaravičienė