Mažosios Lietuvos
enciklopedija

gintaro meistras

Prūsijos kunigaikštystės pareigūnas, tvarkantis gintaro gavybos valstybinio monopolio reikalus.

giñtaro méistras, Prūsijos kunigaikštystės pareigūnas, tvarkantis gintaro gavybos valstybinio monopolio reikalus. Pirmasis gintaro meistras paskirtas kunigaikšščio Albrechto laikais. Vėliau šią tarnybą tvarkė vyriausiasis muito mokesčių rinkėjas ir valdovo rūmai Karaliaučiuje. Praeityje, Kryžiuočių ordino valdymo laikais, gintaro meistro pareigas ėjo vienas Ordino brolių riterių, tituluojamas vyresniuoju. Jis rezidavo Laukstyčiuose. Vėliau tuos reikalus tvarkė Karaliaučiaus komtūras, kuris, skirdamas savo žmones, nurodė, kad gintaras nebūtų pasisavinamas. Visi komtūrai, kurių valdose buvo randama gintaro, privalėjo rūpintis ir gintaro regalija. Gintaro meistro rezidencija iš Laukstyčių persikėlė į Tirškaimį, vėliau – į Girmavą. Abi pastarosios vietovės vadinamos Gintaro rūmais, nes ten buvo saugomas surinktas gintaras. Gintaro meistro pareigos: prižiūrėti, kaip laikomasi gintaro regalijos, paskirstyti darbus, už semiamą gintarą išdalyti žvejams druską, išgabenti gintarą į Karaliaučių. Jam buvo pavaldūs raiti pakrantės prižiūrėtojai. Už tą darbą gintaro meistras gaudavo algą, namą, dirbamą lauką ir kita. Gyventojai privalėjo ne tik perduoti surinktą gintarą gintaro meistrui, bet ir pranešti apie „visokias krantan išmestas gėrybes bei prekes“ ir neteisėtą medžioklę (su skalikais ar be jų), kad nebūtų pridaryta nuostolių valdovui.

L: Pretorijus M. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. I t. V, 1999, p. 609–615.

Laimutė Vasiliauskaitė