Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Gintaras“, 1

jaunimo draugija, įkurta 1914 Kairiuose (Klaipėdos apskritis).

„Giñtaras“, 1, jaunimo draugija, įkurta 1914 IV Kairiuose (Klaipėdos aps.). Steigėjas – Jurgis Glažė. Gintaro veikla buvo nutrūkusi per Pirmąjį pasaulinį karą. 1920 Gintaro draugija atgaivinta. Gintaro nariai rinkdavosi Labotakių pušyne; tą vietą pavadino Gintaro dirva. Susirinkimuose buvo skaitomos paskaitos: Kaip galėtų žmonės geriau sugyventi (1920); Šaulių organizacijos tikslai (1923); Kaimo jaunimo kultūriniai uždaviniai (1933); „Santara“ ir jos garbinga praeitis (1935) ir kitos. Draugija savo nariams rengdavo šventes. Stariškėje 1923 įvykusioje šventėje dalyvavo Klaipėdos šaulių dramos sekcijos choras. 1926 šventėje buvo demonstruojami kino filmai. 1933 Šernuose buvo rodomi spektakliai: Vydūno pjesė Numanė ir komedija Šeimyninė laimė. Gintaro nariai rengė ir sporto šventes. Šernuose vykusiose rungtynėse 1934 dalyvavo Priekulės, Agluonėnų, Pėžaičių Santaros skyrių sportininkai. Lietuvos dviratininkų lenktynėse 1934 išgarsėjo Gintaro ir Dviratininkų draugijos (Kairių skyriaus) nariai: Redveikytė, Berentas, Žilvitis tapo įvairių nuotolių Lietuvos čempionais. Jie apdovanoti Kūno kultūros ir sporto rūmų medaliais. 1935 Gintaro draugijai įteiktas Santaros herbas. 1937 gintariečiai įrengė sporto aikštę (bėgimo takai, krepšinio aikštelė). 1934 Gintaras susijungė su Dviratininkų draugija, tapo pavaldus draugijų Santarai ir pavadintas Santaros Kairių skyrius Gintaras. Gintaro pirmininkai: Kaizeris, Šultė, Juozaitis, Jurgis Glažė, Kezys, Tėcinas, Šmitas ir kiti. 1939 naciams užėmus Klaipėdos kraštą, Gintaras nustojo veikęs.

Vilius Ašmys