Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gilma Marija Gunda Buntinaitė-Eleksis

mažlietuvių išeivijos veikėja.

Buntinaitė-Eleksis Gilma Marija Gunda 1928 XII 29Žardėje (Klaipėdos aps.), Viliaus Jurgio Buntino ir Trūdės duktė. Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos, Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos narė. Iš gimtinės pasitraukė 1941 ir gyveno Įsrutyje. 1944 pasitraukė į Vakarų Vokietiją, ten mokėsi ir dalyvavo lietuvių evangelikų jaunimo suvažiavimuose. 1950 atvyko į JAV, gyveno Tovadoje (Pensilvanijoje). 1952 atvyko į Čikagą ir aktyviai įsitraukė į mažlietuvių veiklą. Ištekėjo už latvio Indrikio Henrio Eleksis. Kartu su juo užaugino dukrą Gundą Mariją Eleksis (dabar Master) ir Arvidą Gunarą Eleksis.