Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gilijos svita

žemės gelmių sluoksniai ordoviko sistemos apatiniame skyriuje.

Gilijõs svità, žemės gelmių sluoksniai ordoviko sistemos apatiniame skyriuje. Karaliaučiaus krašte 1991 išskyrė J. Laškovas ir J. Paškevičius. Pavadinta Gilijos bažnytkaimio vardu. Stratotipas – Įsės (rus. Pričaly) I gręžinys 2100–2104 m gylyje. Paplitusi Lietuvos ir Latvijos monoklinoje.

Nijolė Sidaravičienė