Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pietro Umberto Dini

Pjetras Umbertas Dinis, italų kalbininkas, baltistas.

Dini Pietro Umberto (Pjetras Umbertas Dnis) 1960 X 5Pietrasantoje (Luccos provincija, Italija), italų kalbininkas. Pisos universiteto profesorius (1998). 1980–1984 studijavo Pisos, 1983–1984 Vilniaus universitetuose. Paskelbė straipsnių apie Martyno Mažvydo Giesmę šv. Ambraziejaus (Baltistica, 1987, 23(1); Kalbotyra, 1989, 40(1) ir kitur). Parašė monografiją LʼInno di S. Ambrogio di Martynas Mažvydas. Studio filologico-linguistico del testo antico lituano (1549) e delle sue fonti latine e polacche, 1994 [Martyno Mažvydo šv. Ambraziejaus giesmė. Filologinis-lingvistinis senojo lietuviško teksto (1549) tyrinėjimas ir jo lotyniški bei lenkiški šaltiniai]. Tyrė Heinricho Lysijaus katekizmą, išleido knygą Heinrich Johann Lysius Mažasis katekizmas (Vilnius, 1993). Emanuelio Banfio redaguotame veikale La formazione dellʼ Europa linguistica (1993) paskelbė straipsnį apie baltų kalbų istoriją. Išleido pamatinį veikalą Le lingue baltiche, 1997 [Baltų kalbos] (lietuviškai ir latviškai –2000, rusiškai 2001). Dinis tiria prūsų kalbos leksiką. Paskelbė straipsnių apie baltų tautų istorijos faktus, randamus humanizmo bei Renesanso laikotarpio italų raštuose, apie Italijos baltistiką. Išleido informacines knygas Lʼanello baltico, 1991 [Baltijos žiedas]; Repubbliche baltiche, 1994 [Baltijos respublikos]. Į italų kalbą verčia lietuvių poeziją. Išleido Juozo Urbšio knygos Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais vertimą pavadinimu La terra strappata. Lituania 1939–1940, gli anni fatali, 1990 [Suniokota žemė...]. Paskelbė Justino Marcinkevičiaus dramos Mažvydas vertimą (1996). Įvairioms Italijos enciklopedijoms parašė straipsnių apie lietuvių rašytojus. Su Nikolajumi Michailovu sudarė knygą Mitologia Baltica, 1995 [Baltų mitologija] ir su juo 1995 įsteigė bei redaguoja italų baltistikos žurnalą Res Balticae [Baltistikos dalykai]. Įvairiais baltistikos klausimais skaitė pranešimus daugelyje tarptautinių konferencijų.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Pietro Umberto Dini / Iš „Lietuvių kalbos enciklopedijos“, 1999