Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gerhardas Prūsas

XX–XXI a. žvejys, tradicinės žvejybos populiarintojas.

Prsas Gerhardas 1936 IX 24Girininkuose (Šilutės aps.) 2003 IV 08 ten pat, žvejys, tradicinės žvejybos populiarintojas. Ervino Prūso brolis. 1956–1959 tarnavo sovietinėje kariuomenėje, po tarnybos dirbo Kaliningrado srities statybose, nuo 1962 – Girininkų kaimo kolūkyje, vėliau Juknaičių sovietiniame ūkyje pievų darbininku, žveju. Atgavęs tėviškės sodybą, vedė Lizą Glanaitytę iš Šilininkų. Užaugino 11 vaikų: Iloną, Endrių, Kristiną, Eriką, Astą, Renatą, Reinoldą, Artūrą, Moniką, Ingą, Hertą. Visi vedę, dabar gyvena Vokietijoje. Endrius ten išvyko su 7 vaikais, ten gimė aštuntas. Po Prūso mirties, pardavusi jų sodybą, žmona t. p. išvažiavo gyventi į Vokietiją. Gerhardas kartu su broliu Ervinu bendradarbiavo su Šilutės muziejumi, dalyvavo įvairiuose etnokultūros renginiuose. Už Mažosios Lietuvos tradicinės žvejybos puoselėjimą jam buvo pareikšta Nidos miesto mero padėka (2000).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Broliai Ervinas (kairėje) ir Gerhardas Prūsai Nidoje senųjų amatų šventėje pina bučiukus, 2000 / Iš Ervino Prūso šeimos albumo