Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Reinhold Froelich

Georgas Rainoldas Frėlichas, XIX–XX a. archeologas ir kalbininkas.

Froelich Georg Reinhold (Georgas Rainoldas Frlichas) 1859 I 18Normantuose (Klaipėdos aps.) 1939 V 7Įsrutyje, archeologas ir kalbininkas. Lankė gimnaziją Klaipėdoje. Nuo 1877 studijavo klasikinę filologiją Karaliaučiaus universitete. Vėliau mokytojavo Klaipėdos ir Tilžės gimnazijose. Nuo 1891 persikėlė į Įsrutį ir iki 1924 dirbo gimnazijoje. Tuo metu jis įsitraukė į kraštotyrinę veiklą, pradėjo kasinėti Klaipėdos krašto kapinynus: Laistus, Rušpelkius, Andulius ir kitus. Jų radiniai pateko į Įsruties kraštotyros muziejų. 1895–1935 jis buvo Įsruties kraštotyros draugijos (Altertumsgesellschaft Insterburg) prezidentas. Froelichas domėjosi Įsruties miesto ir apylinkių istorija, prūsų folkloru ir etnografija, parašė monografiją apie prūsų upėvardžius. Jis įkūrė ir redagavo Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg.

Valdemaras Šimėnas