Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Altertumsgesellschaft Insterburg

Įsruties senovės draugija, istorijos ir kraštotyros draugija Įsrutyje.

Altertumsgesellschaft Insterburg (Įsruties senovės draugija), istorijos ir kraštotyros draugija, veikusi 1880–1944(?) Įsrutyje. 1881 buvo 50, 1887 – 130, 1910 – 145 nariai. Iš jų 2/3 sudarė Įsruties ir gretimų gyvenviečių gyventojai; daugiausia pedagogai, tarnautojai, poligrafijos, Karaliaučiaus mokslo įstaigų darbuotojai; buvo ir lietuvių. Tyrė Mažosios Lietuvos, daugiausia jos dalies – Nadruvos – lietuvių liaudies buities kultūrą, etnografiją, archeologinius ir istorinius paminklus, to krašto XVIII a. I pusės vokiškąją kolonizaciją. Iki 1919 draugijai būdingas objektyvumas lietuvių atžvilgiu, faktografijos gausumas. Altertumsgesellschaft Insterburg turėjo muziejų (veikė archeologijos, istorijos, etnografijos, gamtos, numizmatikos skyriai), biblioteką (1910 buvo 1680 leidinių); joje buvo ir lietuviškų spaudinių skyrius. Susirinkimuose skaitomų mokslinių pranešimų (5–8 per metus) pagrindu Altertumsgesellschaft Insterburg leido tęstinį leidinį Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg, 1888–1939, 22 tomai [Įsruties senovės draugijos metraštis]. Pirmininkai: 1880–1883 Emilis Augustas Danielis Hundertmarckas, 1884–1887 van Barrenas, 1887–1891 H. Toews, 1891–1895 Kleinschmidtas, 1895–1935 Georgas Reinholdas Froelichas, 1935–1939 Walteris Grunertas.

Domas Kaunas

Iliustracija: Įsruties senovės draugijos 1888 leidinys su J. Stikloriaus bibliotekos ženklu