Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Heinrich Ludwig Nicolovius

Georgas Heinrichas Liudvigas Nikolovijus, Prūsijos kulto ministras.

Nicolovius Georg Heinrich Ludwig (Georgas Heinrichas Liudvigas Nikolòvijus) 1767 I 13Karaliaučiuje 1839 XI 2Berlyne, Prūsijos kulto ministras. Iki 1778 lankė Collegium Fridericianum, kurią baigęs įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Palaikė katalikų ir protestantų konfesijų lygiateisiškumą. Pasisakė už lietuvininkų mažumos kultūrinės tapatybės išsaugojimą (mokant juos lietuviškai), tačiau Prūsijos vyriausybė tam nepritarė; dėl to buvo priverstas atsistatydinti.