Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Friedrich Rogall

Georgas Frydrichas Rogalis, XVIII a. teologijos profesorius.

Rogall Georg Friedrich 1701 IV 14Karaliaučiuje 1733 V 6 ten pat, teologijos profesorius. 1722–1724 dirbdamas Hallėje išleido pietistinį giesmyną (giesmės buvo verčiamos į lietuvių kalbą). Persikėlęs į Karaliaučių dirbo lietuvių kalbos seminare. Sistemingai informavo Lietuvių kalbos seminaro Hallėje steigėją ir vadovą Gothilfą Augustą Franckę apie kultūrinę, religinę būklę Rytprūsiuose, siuntinėjo į Hallę lietuvių leidinius: Naująjį Testamentą, Danieliaus Kleino gramatiką ir kitas knygas pirko savo lėšomis. Tarėsi su prekybininkais, mokyklas kuravusiais vyskupais, trūkstamų knygų ieškojo privačiose bibliotekose.

L: Gineitis L. Prūsiškasis patriotizmas ir lietuvių literatūra. V., 1995; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.