Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gėgždė

Gėgždupukas, upelis Pagėgių apskrityje, Natkiškių parapijoje, Gėgždų kaime, Sartos kairysis intakas.

Ggždė, Gėgždupùkas, upelis Pagėgių apskrityje, Natkiškių parapijoje, Gėgždų kaime, Sartos kairysis intakas. Išteka iš Plynosios durpyno Mišpetrių ir Tamošaičių pakraštyje, teka iki Gėgždų kaimo vidurio iš rytų į vakarus, o kaime pasuka šiaurės vakarų kryptimi iki Sartos. Upėvardis sietinas su Gėgės upės vardu. Dėl darybos plg. Žiegas (ež.), Žiegždupis arba žvýg-auti: žvygzd-ėti.

Vilius Pėteraitis