Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Steponas Bubulas

XX a. Lietuvos partizanas, lietuvių kalbos puoselėtojas sovietiniame Karaliaučiaus krašte.

Bùbulas Steponas 1917 VIII 10Papelkiuose (Viduklės vlsč., Raseinių aps.) 2002, Lietuvos partizanas, lietuvių kalbos puoselėtojas sovietiniame Karaliaučiaus krašte. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Anksti neteko tėvo, paveldėjo 28 ha ūkį. 1943 pasistatė malūną ir lentpjūvę. Nuo 1942 Lietuvos Laisvės Armijos narys. 1945 V 16 išėjo partizanauti ir iki suėmimo vadovavo Viduklės partizanų būriui Žaibas. 1946 IV–1947 III Žebenkšties rinktinės štabo ryšių ir žvalgybos skyriaus vadovas. 1946 jam suteiktas partizanų leitenanto laipsnis. 1947 VI 14 sužeistas, 1947 X 11 suimtas Kaune. Nuteistas kalėti 25 metus; kalėjime išbuvo 15 metų. Paleistas be teisės grįžti į Lietuvą, todėl apsigyveno Karaliaučiaus krašte. Dirbdamas statybininkų brigadininku Ragainės (rus. Neman) ir Gastų (rus. Slavsk) apylinkėse, kovojo dėl lietuviškų mokyklų. 1969–1970 rašė Kaliningrado srities administracijai, į Maskvą ir Vilnių, kad vietos valdžia neleidžia lietuvių vaikų mokyti gimtąja kalba. Surinko duomenų, kad Slavsko rajone 12-oje mokyklų mokosi 786 lietuvių kilmės vaikai. Už tai Bubulas buvo įspėtas dėl neva nacionalistinės antisovietinės propagandos. Ypač srities valdžia jį persekiojo ir šmeižė nuo 1988, kai jis pardavė savo namą Joneikiškėje (rus. Timinazevo) lietuviškai mokyklai steigti ir ėmė dalyvauti Lietuvos Atgimimo renginiuose, t. p. pradėjo rūpintis, kad būtų įregistruota lietuvių katalikų bendruomenė Gastose. 1989 VIII 24 Lietuvos valdžios reabilituotas. 1993 sugrįžo gyventi į Raseinius. Dalyvavo jaunimo tautinio auklėjimo darbe, rūpinosi laisvės kovų dalyvių įamžinimu. Dimisijos vyresnysis leitenantas.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Steponas Bubulas / Iš laikraščio „Donelaičio žemė“ archyvo