Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gandro diena

senovinė šventė, švenčiama kovo 25.

Gañdro dienà švenčiama kovo 25-ąją. Tai Viešpaties apsireiškimas Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Didžiojoje Lietuvoje dar vadinta Blovieščiais. Martynas Mažvydas šią šventę mini XVI a., akcentuodamas, jog lietuviai begėdiškai elgiasi per šią ir dar kelias kitas šventes. Iš to galima numanyti, jog tuo metu liaudyje tai buvo viena iš svarbesniųjų švenčių. XIX ir XX a. sandūroje pasiekė tikėjimai, esą šią dieną negalima šukuoti plaukų. Pagal Gandro dienos orus spręsdavo apie po jos būsiančių 40 dienų orus. Dar prieš dešimtmetį Agluonėnų apylinkėse buvo juokais sakoma, kad po Gandro dienos šeimynos nereikia saugoti, nes mergina gimdys po Kalėdų, t. y. pasibaigus samdai.

Žilvytis Šaknys