Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Galbrasčiai

Krageliškiai, Vaičiuliai, kaimas ir valsčiaus centras Ragainės apskrityje, Vėdaraitiškių parapijoje.

Gabrasčiai, Kragelškiai, Vaičiùliai (vok. Galbrasten, nuo 1938 Dreifurt; rus. Livenskoje), kaimas ir valsčiaus centras Ragainės apskrityje, Vėdaraitiškių parapijoje, 19 km į pietryčius nuo Ragainės, Šešupės dešiniajame krante. 1514 minima Galibrast. Bažnyčios statistikos duomenimis, 1905 iš 1259 gyventojų valsčiuje 677 (54%) buvo lietuviai. 1938 buvo 541 gyventojas, tiltas ir brastos per Šešupę, vėjo malūnas, girininkija Torfhaus ir per 90 sodybų, viensėdžiais ir grupėmis išsibarsčiusių tarp Šešupės vingių ir pelkėtos Trapėnų girios. Senos didelės sodybos kūrėsi paupyje. Iškirsto miško plote vėliau įsikūrė daug nedidelių viensėdžių. Valsčiui dar priklausė Birkalnis, Gyverlaukiai, Krauleidžiai, Ožiai ir kiti kaimai. Galbrasčiuose 1852 VIII 15 gimė Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas Kristupas Jurkšaitis, paskelbęs nemažai lietuviškų pasakų, pasakojimų, dainų ir priežodžių gimtąja kalba. 1993 tebuvo likę keliolika Galbrasčių sodybų. Vietovardis galbūt kilęs iš pavardės Gal(i)brastis.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas