Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fritz Kudnig

Fricas Kudnigas, XX a. poetas, prozininkas.

Kudnig Fritz (Fricas Kùdnigas) 1888 VI 17 Karaliaučiuje 1979 II 6 Heide, Holsteine, poetas, prozininkas. Jaunystę praleido Kuršių nerijoje, kurios gamta jaunajam teismo darbuotojui padarė didžiulį įspūdį. Kudnigas iki 1924 dirbo teisininku, vėliau – laisvasis rašytojas. 1922 išleista jo eilėraščių pirmoji knyga Durch Leid und Licht [Per kančias ir šviesą]. Vokietijoje gana plačiai žinomi jo eilėraščių rinkiniai apie Rytprūsių gamtą Das Lied der Kurischen Nehrung [Kuršių nerijos daina, 1924], Das Wunder am Meer. Das Lied einer Landschaft [Stebuklas prie jūros. Kraštovaizdžio daina, 1928], Land der tausend Seen. Die Seele einer Landschaft [Tūkstančio ežerų kraštas. Kraštovaizdžio siela, 1935] ir kita. Savo kūriniuose taip pat daug dėmesio skyrė Rytprūsių krašto istoriniams įvykiams, religinei tematikai. Kudnigas perskaitė apie 300 paskaitų ir pranešimų apie Rytprūsius, neišleido iš akių ištremtųjų iš tėviškės likimų. 1959 savo vardo apdovanojimą jam įteikė pati Agnes Miegel. 1964 pagerbtas už nuopelnus Rytprūsių kultūrai apdovanojimu Ostpreußischer Kulturpreis. 1973 jam įteiktas Karaliaučiaus piliečio medalis (vok. Königsberger Bürgermedaille). Minėtina jo eilėraščių knyga Land meiner Liebe [Mano meilės kraštas, 1963], apsakymai Herz in der Heimat [Širdis tėviškėje, 1956], Fahrt in die Sonne. Eine Wanderung über die Kurische Nehrung [Kelias į saulę. Kelionė po Kuršių neriją, 1966] ir kita. 1975 ir 1978 Kudnigas gavo Friedricho Hebbelio premiją (vok. Hebbel-Preis).

L: Fritz Kudnig. Leben und Werk. Zu seinem 85. Geburtstag am 17. Juni 1973. Hamburg, 1973.

Manfred Klein

Iliustracija: Fritzas Kudnigas, 1925 / Iš MLEA