Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrichas Tydigas

Tidikas, Friedrichas Thiedigas, XIX a. katalikų kunigas.

Tydigas Friedrichas, Tidikas, Thiedigas 1793 XII 1Lockau 1861 VI 28 (24)Frauenburge (Rytprūsiai), katalikų kunigas. Baigęs Varšuvos universitetą mokėsi Pułtusko kunigų seminarijoje. Apie 1818 įšventintas kunigu. Paskirtas dirbti Frauenburgo katalikų vyskupijoje. Nuo 1824 Drauganskinės parapijos (prie Tilžės) klebonas. Čia išdirbo apie 20 metų, kartu aptarnaudavo katalikus Įsrutyje, Gumbinėje, Stalupėnuose, Ragainėje, Pilkalnyje. Buvo vienas iš nedaugelio tada lietuviškai gerai mokantis katalikų kunigas Mažojoje Lietuvoje. 1842 iškeltas į Vormedytę, 1853 paskirtas Frauenburgo katalikų vyskupijos kapitulos nariu. Jo dėka Drauganskinės lietuvininkams 1857 leista turėti vienaklasę, vėliau ir dviklasę katalikišką mokyklą. Tydigas parašė ir išleido 2 lietuviškas religines knygas: Mažasis katekizmas krikščioniškas, arba Trumpas pamokslas apie tikėjimą, apie krikščionišką pasielgimą ir apie Š. Sakramentus (Tilžė, 1844; išliko tik 1 egzempliorius) ir Taip turime melstis, arba Katalikiška maldų knyga... Lietuvininkams ant gero išduota nuog vieno kunigo vyskupystės Varmijos (Gumbinė, 1856). Šios knygos leidimas pasirodė 1877, parengtas Tilžės klebono Johanno Zabermano.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1, Čikaga. 1965, V., 1990.

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis