Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Gustav Naujok

Frydrichas Gustavas Naujokas , XIX–XX a. Rytprūsių dailininkas.

Naujok Friedrich Gustav (Frydrichas Gustavas Naujokas) 1861 XII 28Götzendorfe (Vėluvos aps.) 1940 XI 18Karaliaučiuje, Rytprūsių dailininkas. Nuo 1887 mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje. Pirmuosiuose Naujoko paveiksluose vyravo religinė tematika, vėliau – portretai ir gamtos vaizdai (Vaikai, žaidžiantys pajūryje, Kopos, Banguojanti jūra ir kiti). Naujok laikėsi senųjų dailės meistrų tradicijų. Kūrybai būdingas meninio vaizdo išbaigimas, detalumas.

L: Altpreussische Biographie. Bd. II. Marburg/Lahn, 1969, S. 456.

Albertas Juška