Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Albert Zweck

Frydrichas Albertas Cvekas, XIX–XX a. vokiečių pedagogas, etnologas.

Zweck Friedrich Albert (Frydrichas Albertas Cvèkas) 1857 I 19Groß-Kärthene (Barštyno aps.) 1934 V 15Karaliaučiuje, vokiečių pedagogas, etnologas. Dr. (1881). Baigė Karaliaučiaus Friedricho kolegiją. Karaliaučiaus ir Greifswaldo universitetuose studijavo visuomenės mokslus. Mokytojavo Luko, Rastenburgo, nuo 1883 Įsruties, 1893–1901 Klaipėdos gimnazijose; profesorius. 1901–1922 dėstė Karaliaučiaus pilies aukštesniojoje realinėje mokykloje; Karaliaučiuje 1914 išėjo F. A. Zwecko parengtas šios mokyklos 250-mečiui skirtas leidinys Die Geschichte der Burgschule 1664–1914 [Miestiečių mokyklos istorija 1664–1914]. Stuttgarte buvo išleista F. A. Zwecko veikalų serija Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen [Vokietijos atskirų žemių ir gyvenimo aprašymai]. Šios serijos vienas veikalų – Litauen: eine Landes- und Volkskunde, 1898 [Lietuva: kraštotyra ir etnografija] – plačiai supažindina su Mažosios Lietuvos fizine geografija, lietuvininkų buitimi, papročiais, kultūra, religija. Kitas skirtas Rytų Prūsijoje gyvenantiems mozūrams, Masuren: eine Landes- und Volkskunde, 1900 [Mozūrija. Kraštotyra ir etnografija], trečias – Samland, Pregel- und Frischingthal: eine Landes- und Volkskunde, 1902 [Semba, Priegliaus ir Frišingo slėnis. Kraštotyra ir etnografija]. Dar parašė su Mažąja Lietuva susijusius veikalus: Die Verkehrs- und Handelswege der Jetztzeit, 1894 [Susisiekimo ir prekybos keliai dabartiniais laikais], In welche Lande ist der deutsche Auswandererstrom zu lenken, um ihn dem Reiche nutzbar zu machen?, 1895 [Į kurias šalis reikia nukreipti vokiečių išvykėlių srautą, kad jie taptų naudingi Reichui?], Die Stadt Memel und ihre Wasserstraßen nach dem Binnenlande, 1897 [Klaipėdos miestas ir jo vandens keliai į vietoves, nutolusias nuo jūros], Die Bildung des Treibsandes auf der Kurischen und Frischen Nehrung, 1903 [Asmenų, atsikėlusių į Kuršių neriją ir Aismarių neriją, socializacija].

Albertas Juška

Iliustracija: Friedricho Alberto Zwecko knygos „Litauen: eine Landes- und Volkskunde“ antraštinis lapas, 1898 / Iš Vaclovo Bagdonavičiaus rinkinio