Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Adolf Stahl

Frydrichas Adolfas Štalis, XIX–XX a. knygų leidėjas, prekybininkas ir knygrišys.

Stahl Friedrich Adolf (Frydrichas Adolfas Štalis) 1848 XI 13 1905 III 9Žibuose, Mažosios Lietuvos knygų leidėjas, prekybininkas ir knygrišys. Profesinį išsilavinimą įgijo tėvo A. Rudolpho Stahlio knygynėlyje ir knygrišykloje Žibuose. Įstaigą perėmė 1881 ir ją gerokai išplėtė, 1895 Žibų centre pasistatė namą su verslo ir gyvenamosiomis patalpomis. Daugiausia prekiavo savo dirbtuvėje įrišamomis knygomis ir kalendoriais lietuvių ir vokiečių kalba, kanceliarijos reikmenimis, sienų apmušalais, vyniojamuoju popieriumi ir galanterijos dirbiniais. Dalyvaudavo Klaipėdos vasaros mugėse. Knygas klientams siųsdavo ir paštu, jas įvairiais kiekiais tiekdavo ir kitiems prekybininkams. Spaudinius įsigydavo iš artimiausių leidyklų ir spaustuvių, pats išleido 2 evangelikų giesmynėlius ir mokytojo Endrikio Wendto parengtą Mažojoje Lietuvoje pirmąjį lietuvių kalbą laiškų ir dalykinių raštų rašymo vadovėlį Gromatų skarbnyčia visiems lietuviškąją kalbą mylintiemsiems ant pasimokinimo (1890), atvirukų su krašto vaizdais. Rengė knygrišystės mokinius. Stahliui mirus įstaigą perėmė našlė Johanne Maria Stahl.

Domas Kaunas

Iliustracija: Adolfo Stahlio leidykla Žibuose, XIX a. pabaiga / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Adolfo Stahlio lipdė, XIX a. pabaiga / Iš Domo Kauno rinkinio