Mažosios Lietuvos
enciklopedija

A. Rudolph Stahl

A. Rudolfas Štalis, XIX a. knygų prekybininkas, knygrišys ir ekslibrisų kūrėjas.

Stahl A. Rudolph (A. Rudolfas Štalis) 1807 IX 22Gumbinėje po 1881Žibuose, Mažosios Lietuvos knygų prekybininkas, knygrišys ir ekslibrisų kūrėjas. Knygų prekybininkų ir leidėjų dinastijos pradininkas Šilutėje. Į Žibus su šeima atvyko apie 1848, knygų verslą pradėjo apie 1860. Vedė Amalie Boehm. Turėjo knygrišyklą su odos galanterijos dirbtuve ir knygynėliu, kurią vadino knygų kromu arba knygų fabrike, nuo 1881 – knygų fabrike su mašinos varymu. Įrišinėjo ir prekiavo daugiausia lietuviška protestantų spauda ir kalendoriais. Spaudinius įrišimui įsigydavo iš Klaipėdos, Tilžės, Karaliaučiaus leidyklų ir spaustuvių. Įrišamas knygas žymėjo reklaminėmis lipdėmis su įrašais vokiečių ir lietuvių kalba: Gebunden bei A.R.Stahl in Szibben; Gebunden und zu haben bei R.Stahl, Heydekrug; Įrištos ir gaunamos prie R.Stahl Šilokarčiamoj. Gaudamas klientų išankstinius užsakymus, nuo 1866 įrišamų knygų ketvirčių vidinėje pusėje klijavo popieriaus, juodo arba spalvoto kartono korteles su būsimų knygos savininkų pavardėmis. Šios kortelės su lietuvių išspausdintais asmenvardžiu laikomos lietuviško ekslibriso pirmtakais, o R. Stahlis – jo pradininku. Kasmet dalyvaudavo Klaipėdos vasaros mugėse. Palaidotas šeimos kapavietėje Šilutės evangelikų liuteronų kapinėse.

Domas Kaunas