Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedhelm Hinze

Fridhelmas Hincė, XX–XXI a. vokiečių kalbininkas.

Hinze (Hiñcė) Friedhelm (1931 VIII 4 Hetzdorfe, Vokietijoje 2004 II 5 Berlyne), vokiečių kalbininkas. 1955 baigęs Berlyno Humboldtų universitetą (slavų filologijos specialybę), dirbo Vokietijos Demokratinės Respublikos (VDR) Mokslų akademijos Slavistikos institute, 1969–1992 – VDR MA Centriniame kalbotyros institute, Baltistikos skyriuje. Su Raineriu Eckertu ir Elvyra Julija Bukevičiūte parašė Die baltischen Sprachen. Eine Einführung, 1994 [Baltų kalbos. Įvadas]. Tyrinėjo baltų ir germanų kalbų leksikos ryšius, lietuvių ir vokiečių literatūros, kultūros ryšius. Paskelbė straipsnių apie kuršininkų kalbą (Contributions to Baltic Linguistics) bei Kristijono Donelaičio Metų Martyno Liudviko Rėzos vertimą (Darbai apie Kristijoną Donelaitį. V., 1993).

L: Eckert R. Friedhelm Hinze zum 60. Geburtstag // Zeitschrift für Slavistik. Bd. 36. 1991, S. 635–636.

Algirdas Sabaliauskas