Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fridrichas Masalskis

XVI–XVII a. raštijos darbuotojas.

Masálskis Fridrichas apie 1558 1613 IV 17 Priekulėje, raštijos darbuotojas. Kilęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Apie 1587 mokytojavo Kėdainiuose. Veikiausiai dėl šeimos kivirčų pabėgo į Prūsiją. 1590 Karaliaučiaus universitete išlaikė kunigo egzaminus ir buvo paskirtas į Priekulę. Ten vedė, nors buvo palikęs žmoną Kėdainiuose. Apkaltintas dvipatyste, suimtas, kalintas, bet sugebėjo išsisukti ir grįžo į Priekulę, kur dirbo iki mirties. 1592 dalyvavo Ragainėje taisant Jono Bretkūno išverstos Biblijos rankraštį.

L: Biržiška V. Aleksandrynas. I. Čikaga, I960, V., 1990, p. 213–215.

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis