Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fricas Mikaitis

Pranas Mikaitis, XX a. spaustuvininkas.

Mikáitis Fricas Pranas 1933 VIII 21Lauksargiuose (Pagėgių aps.) 2007 XII 10Vilniuje, spaustuvininkas. Motina Augustė Mikaitytė (1911–1991) negalėjo ištekėti, nes savo kraitį išskolino broliams ir seserims. Senelio Jurgio Mikaičio tėvai turėjo dvarelį prie Šikšnių, nusavintą po jų mirties. Senelė Maria Kuraitytė-Mikaitienė (1885 Juodpelkiuose–1950) buvo pribuvėja (gandro mama), rinkdavo ir džiovindavo vaistažoles iš Griežpelkių ir Meldiklaukių pievų, Vidgirių durpyno. Dėdė Emilis dirbo arklininku pas laukininką Balčiaratį. Dėdė Jurgis – melioratorius, dingo be žinios Antrajame pasauliniame kare. Fricas Mikaitis pusmetį mokėsi Lauksargių lietuvių mokykloje; po Klaipėdos krašto okupacijos ir aneksijos (1939 kovo mėn.) lankė vokiečių pradinę mokyklą. 1944 rudenį artėjant frontui giminė evakuota į Saksoniją. Pokariu gyveno Pamaryje. 1948 grįžo į gimtinę, tačiau jų namai buvo užimti. Dirbo vietos sovietiniame ūkyje, Karaliaučiaus krašte (ardė senus pastatus, mūrijo naujus). Paimtas į sovietų kariuomenę, susirgo tiesdamas geležinkelį Rusijos šiaurėje. Grįžęs dirbo Aklųjų draugijos spaustuvėje Vilniuje. Žmona ekonomistė Bronislava (1928 prie Šeštokų Paprūsėje–1994) už disidentinę veiklą 7,5 metų kalinta Rusijos kalėjimuose. Dukra Rasa Daugilienė (g. 1962) apželdintoja; dukra Aušra (g. 1969) odininkė.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Fricas Pranas Mikaitis, 2001