Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Franzas Kestenus

Pranas Kestenus, XX a. plytininkas, ūkininkas. Lietuvininkas.

Kestẽnus Franzas (Pranas Kestenus) 1894 XI 21Katyčiuose (Tilžės aps.) 1984Gehrdene (Vokietija), plytininkas, ūkininkas. Lietuvininkas. Mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje, tačiau mokslų nebaigė – turėjo iš tėvo perimti plytinę Katyčiuose. Taip Kestenus liko ūkininku ir plytininku. Tarpukariu Kestenaus namuose veikė Tautinio lietuvių banko Katyčių agentūra. Kestenus buvo šios įstaigos vedėjas. Dalyvavo lietuvių veikloje. Buvo vietos šaulių būrio rėmėjas. Būriui minint 15 metų sukaktį Kestenus padovanojo gražią vėliavą. 1929 vedė Gertrudą Smalėjutę (1903 Griežpelkiuose, Tilžės aps. – 1991 Gehrdene). 1944 su šeima traukėsi į Vakarus. Dancige kelią atkirto sovietų kariuomenė. Pokariu su šeima grįžo į Katyčius, bet jų sodybą buvo užėmusi sovietų milicija ir saugumas (MGB). Dirbo malūne darbininku. Nuo 1945 VII 1 iki tremties ėjo Katyčių bažnyčios kantoriaus pareigas. 1949 balandį visą šeimą (tėvus ir 2 dukras – Evą Mariją ir Reginą) sovietai išvežė į Sibirą (Čeremchovo r. Irkutsko srityje). Iš ten Kestenaus šeima 1958 spalį išvyko į Vakarų Vokietiją, apsigyveno Gehrdene prie Hannoverio.

Eva Maria Kestenus

Iliustracija: Franzas Kestenus, 1934 / Iš Evos Marios Kestenus rinkinio

Iliustracija: Tautinio lietuvių banko Katyčių agentūros iškaba (dabar saugoma Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje) / Iš Evos Marios Kestenus rinkinio

Iliustracija: Kestenus šeimos namas Katyčiuose, 1934 / Iš Evos Marios Kestenus rinkinio