Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Franz Jacob Posern

Francas Jakobas Puserna, XVIII a. Priekulės riteriškojo dvaro amtmonas.

Posern Franz Jacob (Francas Jakobas Puserna) 1720 1790, Priekulės riteriškojo dvaro amtmonas. Padavimą apie beširdį, velniui užrašiusį savo sielą Poserną rašytoja Ieva Simonaitytė išgirdo iš bičiulio Endriaus Karaliaus ir pavartojo romane Aukštujų Šimonių likimas. Pagarsėjo kaip žiaurus ir neteisingas prievaizdas, vertęs baudžiauninkus naktimis baidyti kurkiančias dvaro tvenkinyje varles. Neramaus būta ir pomirtinio Posernos likimo: palaidotas bažnyčios rūsyje vaidenosi, buvęs iškeltas už kapinių tvoros. Antkapinėje plokštėje vokiečių kalba parašyta: Čia ilsisi negyvieji pono Pusernos kaulai.

Dar skaitykite galvos nukirtimas.

L: Simonaitytė I. Raštai. T. 1: Aukštųjų Šimonių likimas. V., 1987; Kaunas D. Klaipėdiškė. V., 1997, p. 120–121.

Vytautas Gocentas