Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Franz Constantin Karp

Francas Konstantinas Karpas, nežinomas istorikas, pasirašinėjęs šiuo slapyvardžiu.

Karp Franz Constantin (Francas Konstantinas Kárpas) , nežinomas istorikas, pasirašinėjęs šiuo slapyvardžiu. Kai kas mano, kad tai Povilas Pakarklis. Karpo vardu Klaipėdoje 1934 išleista knyga Beiträge zur ältesten Geschichte des Memellandes und Preussisch-Litauens [Iš Klaipėdos krašto ir Prūsų Lietuvos seniausios istorijos]. Joje aiškinama krašto ir jo gyventojų kilmė. Ši knyga prieštaravo tada paplitusiai tendencingai Gertrūdos ir Hanso Mortensenų teorijai apie Mažosios Lietuvos, XV a. tapusios dykra, kolonizavimą išeiviais iš Didžiosios Lietuvos. Teritoriją, apribotą linijos Geldapė–Narkyčiai–Deimė ir Karaliaučius–Krimyčiai–Girdava–Nordenburgas–Lėcius–Galindai (pastarosios dvi gyvenvietės Mozūrijoje), savo žemėlapyje Karpas pavadino mišriu prūsų ir lietuvių arealu.

Martynas Purvinas

Algirdas Matulevičius