Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frank Sanders

istorikas.

Sanders Frank, istorikas. Studijavo Rytų Europos istoriją Bloomsburg State College. Doktorato tema Memel (Klaipėda) 1919–1939. Istorijos fone norėjo pavaizduoti Klaipėdos krašto ūkį ir ekonomiką, tačiau nemokėdamas lietuvių ir vokiečių kalbų susidūrė su duomenų stoka, todėl ėmėsi politikos istorijos. Aprašė 1914–1924 įvykius (Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos laikotarpį, paskutinį mėnesį prieš Klaipėdos krašto sukilimą).

MLFA