Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Faustas Kirša

XX a. lietuvių mokytojas, poetas, spaudos darbuotojas.

Krša Faustas 1891 II 25(13)Sendvaryje (Zarasų r.) 1964 I 5Bostone, mokytojas, poetas, spaudos darbuotojas. 1944 pasitraukė į Vakarus. Pokariu Vakarų Europoje gyvenantys lietuviai įsteigė Lietuvių tautinę bendruomenę, kuriai vadovavo Kirša. Tačiau Anso Lymanto knygoje Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies p. 290 rašoma: Liubeko lietuvių pabėgėlių stovykloje 1945 m. buvo pradėtas leisti laikraštis „Laisvės varpas“. Šalia poeto Fausto Kiršos, redaktoriumi buvo ir B. Dundulis. Tas laikraštis viename savo numeryje patalpino užgaunantį ir pažeminantį straipsnį Mažosios Lietuvos lietuvių adresu. Straipsnis tada sujaudino ne vieną mažlietuvių veikėją. Po kelerių metų paaiškėjo, kad tą straipsnį parašęs B. Dundulis, bet esama ir Kiršos kaltės.

Kostas Kaukas