Mažosios Lietuvos
enciklopedija

faksimilė

tiksli rankraščio, spaudinio, brėžinio, piešinio, parašo, dokumento ir kita kopija, atspaudas ar nuorašas.

faksimlė (lot. fac simile – daryk panašų), tiksli rankraščio, spaudinio, brėžinio, piešinio, parašo, dokumento ir kita kopija, atspaudas ar nuorašas. Tai padaroma mechaniniu, daugiausia fotografiniu, būdu. Dažnai faksimilė būna ir kitokio dydžio nei originalas. Neretai imituojama net originalo medžiaga. Fotografiniu būdu išleisti Jurgio Gerulio Mažvydas: Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metų, 1922. Karaliaučiaus valstybiniame archyve 1921 jis surado Mažvydo Giesmes krikščioniškas ir laiškų. Tai pirmasis Lietuvoje fotografuotinis leidinys. 1947 Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla Kaune išleido puošnų fotografinį M. Mažvydo Katekizmo tekstą (kartu su tekstu lotyniškaisiais rašmenimis jį parengė J. Kruopas, dailininkas M. Bulaka) bendru pavadinimu – Pirmoji lietuviška knyga. 1955 Valstybinė grožinės literatūros leidykla Vilniuje fotografiniu būdu išleido L. Gineičio paruoštus K. Donelaičio rankraščius Pavasario linksmybės, Vasaros darbai, poemos fragmentą Fortsetzung [Tęsinys], du K. Donelaičio laiškus bendru pavadinimu – Kristijono Donelaičio rankraščiai. 1970 Vagos leidykla išleido V. Miliaus parengtą knygą Lietuvininkai: Apie vakarų Lietuvą ir jos gyventojus devynioliktajame amžiuje. Čia fotokopijos būdu spausdinamas ir Carlo Cappellerio etnografinis aprašymas Kaip senieji lietuvininkai gyveno (Heidelbergas, 1904). 1974 Vagos leidykla išleido M. Ročkos paruoštą fotografuotinį ir transliteruotą M. Mažvydo Katekizmo tekstą kartu su 13 laiškų bendru pavadinimu Pirmoji lietuviška knyga. 1984 ji išleido K. Ulvydo parengtą K. Donelaičio Metai: Poema leidimą, kuriame pateikiama 1940 leidinio V. K. Jonyno sukurtų iliustracijų faksimilės, išlaikytas teksto rinkinys ir šriftas. 1990 Lietuvos knygų rūmai fotografiniu būdu išleido A. Bruožio knygą Mažoji Lietuva: Jos amžių įvykiai (Klaipėda, 1929). 1990 susivienijimas LINK fotografiniu būdu išleido J. Remeikos knygą Kai dar amžina ugnis ruseno: Mažosios Lietuvos padavimai ir legendos (Kaunas, 1940), Spindulio spaustuvė – dar dvi J. Remeikos knygas vienoje: Lietuvos praeities vaizdai (Kaunas, 1939); Ką kalneliai pasakoja: Padavimai iš Klaipėdos krašto praeities (Klaipėda, 1938). Leidykla Vilius Vilniuje 1995 išleido fotografuotą, sumažinto formato faksimilinį M. Mažvydo katekizmą – M. Mažvydo „Katekizmui“ 450 metų. 1997 Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido K. Eigmino rengtą Kr. Sapūno ir T. Šulco gramatikos Compendium Grammaticae Lithvanicae faksimilę ir vertimą iš lotynų kalbos (Karaliaučius, 1673). 1997 Vyturio leidykla išleido J. Karaciejaus parengtą fotografuotinį ir transponuotą M. Mažvydo Giesmės krikščioniškos (Karaliaučius, 1566) pavadinimu Kalėdų giesmės papildytą variantą.

Vytautas Gocentas