Mažosios Lietuvos
enciklopedija

F. H. Kish

F. H. Kišas, Anglijos kariuomenės karininkas, diplomatas, Versalio taikos sutarties projekto vienas rengėjų.

Kish F. H. (Kisch), Anglijos kariuomenės karininkas (pulkininkas), diplomatas, Versalio taikos sutarties projekto vienas rengėjų. Kishas buvo 1918 II 12 pradėjusios darbą Commission des affaires polonaises pakomisės, įsteigtos 1919 III 1 ir turėjusios parengti bendrą Lenkijos sienų projektą, narys. Minėtą pakomisę sudarė pirmininkas ir 2 nariai. Ji suformulavo su Klaipėdos kraštu susijusius 28 ir 99 Versalio sutarties straipsnius.

Algirdas Antanas Gliožaitis