Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernstas Gložaitis

XX a. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas.

Glóžaitis Ernstas 1909 V 31Ašpurviuose (Klaipėdos aps.) 1984 VIII 12Wolverhamptone (Anglija), Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas. Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios išeivijoje atstovas. Tėvai Martynas ir Katarina turėjo ūkį Ašpurvių kaime. Gložaitis buvo aktyvus Pėžaičių jaunųjų draugijos „Eglė“ narys. 1928–1931 dirbo Klaipėdos pašte. Aktyviai dalyvavo krašto politiniame visuomeniniame gyvenime. Kaip Darbininkų susivienijimo (įsteigto vietoje Klaipėdos krašto Darbininkų, remeslininkų ir mažažemių partijos) atstovas 1930 išrinktas į Klaipėdos miesto tarybą. Nuo 1931 Darbininkų ir amatininkų susivienijimo (iki 1931 II 15 – Darbininkų susivienijimas) centro valdybos pirmasis pirmininkas. Valdyba pateikė siūlymų bei reikalavimų miesto magistratūrai ir Direktorijai, kaip išvengti nedarbo ir aprūpinti gyventojus butais; siūlė magistratūrai priklausančiuose butuose apgyvendinti Lietuvos piliečius, o ne svetimšalius; įdarbinant pirmenybę teikti irgi Lietuvos piliečiams. 1931–1932 Gložaitis atliko karinę tarnybą Kauno ryšių batalione. Po jos buvo Goberiškių prie Laugalių pašto agentūros vedėjas, „Santaros“ vietos skyriaus narys. Per draugus paštininkus surinkdavo daug žinių iš Klaipėdos krašto ir teikė jas telefonu Lietuvos keleivio redakcijai. Priklausė Šaulių sąjungai. Klaipėdos kraštą 1939 kovo mėn. okupavus Vokietijai, persikėlė į Kauną. Iki 1944 liepos dirbo Centriniame pašte. 1944 pasitraukė į Vakarus, atsidūrė Merbecko pabėgėlių stovykloje (Vakarų Vokietija). Iš jos po kelerių metų persikėlė į Angliją ir apsigyveno Wolverhamptone. Buvo Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos Wolverhamptono skyriaus narys. Rūpinosi lietuvių liuteronų religiniais reikalais. Daug metų buvo Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios išeivijoje atstovas Anglijoje ir jos Vyriausiosios bažnytinės tarybos narys. Rėmė lietuvių evangeliškąją ir kitą spaudą, lietuvių mokslo įstaigas.

Algirdas Antanas Gliožaitis

MLFA

Iliustracija: Ernstas Gložaitis, apie 1980